Bestuur

De dagelijkse leiding van de vereniging ligt bij het bestuur. De bestuursleden worden gekozen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Ze worden aangesteld voor een termijn van twee jaar. Een bestuurslid mag in totaal drie aangesloten termijnen zijn functie vervullen. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

VICE-VOORZITTER

Arthur Viguurs
rettizroov-eciv.[antispam].@wsvviking.nl

SECRETARIS

Thomas van der Linden
taairaterces.[antispam].@wsvviking.nl

PENNINGMEESTER

Hans Geertman
retseemgninnep.[antispam].@wsvviking.nl

HAVEN COMMISSARIS

Bart Mensink (a.i.)
sirassimmocnevah.[antispam].@wsvviking.nl

EVENEMENTEN COMMISSARIS

Roline Huiskamp
netnemeneve.[antispam].@wsvviking.nl

ALGEMEEN COMMISSARIS

William van Groningen (a.i.)
sirassimmoc.[antispam].@wsvviking.nl

VERTROUWENSPERSONEN

Ageeth Zoetekouw, Toon Rabou
noosrepsnewuortrev.[antispam].@wsvviking.nl


's-Hertogenbossche Watersportvereninging Viking | Ertveldweg 7 | 5231 XA  's-Hertogenbosch | 073 641 18 18 | KvK 40215167 | privacyverklaring