Bestuur

De dagelijkse leiding van de vereniging ligt bij het bestuur. De bestuursleden worden gekozen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Ze worden aangesteld voor een termijn van twee jaar. Een bestuurslid mag in totaal drie aangesloten termijnen zijn functie vervullen. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

VICE-VOORZITTER

Lonneke van den Berk
rettizroov-eciv.[antispam].@wsvviking.nl

SECRETARIS

Thomas van der Linden
taairaterces.[antispam].@wsvviking.nl

PENNINGMEESTER

Hans Geertman
retseemgninnep.[antispam].@wsvviking.nl

HAVEN COMMISSARIS

Edwin Trum
eissimmocnevah.[antispam].@wsvviking.nl

EVENEMENTEN COMMISSARIS

Roline Huiskamp (a.i.)
netnemeneve.[antispam].@wsvviking.nl

ALGEMEEN COMMISSARIS

Bart Mensink
sirasimmoc.[antispam].@wsvviking.nl


's-Hertogenbossche Watersportvereninging Viking | Ertveldweg 7 | 5231 XA  's-Hertogenbosch | 073 641 18 18 | KvK 40215167 | privacyverklaring